hi boy
EM-BIOTek - Úvod
  • Vegefest

    Vegefest - 17. - 18. září 2016

  • Flora Olomouc

    Flora Olomouc - 21. - 24. 4. 2016

Efektivní mikroorganizmy

EM-technologie

Asi před 30 lety byla vyvinuta na Okinavě (Japonsko) směs mikroorganizmů, která se ukázala být vynikající pomocnicí v mnohých oblastech našeho života.
Tato směs efektivních mikroorganizmů se označuje jako EM a skládá se z různých druhů mikroorganizmů, které byly v přírodě shromážděny a určitým způsobem vyšlechtěny.
Nejdůležitějšími mikroorganizmy v EM jsou mléčné bakterie, kvasinky a fotosyntézní bakterie.

Působení efektivních mikroorganizmů

EM ovlivňuje mikrobiálni prostředí tak, že dojde k převaze regenerativních mikroorganizmů.

Tím se vytvoří takové prostředí, ve kterém působí mikroorganizmy kvašením příznivě na růst rostlin, jejich kvalitu a úrodnost půdy. Podporuje se kvasné odbourávání, čímž zmizí zahnívání; to znamená, že půda, kde převládají regenerativní mikroorganizmy, může poskytovat optimální výsledky, potlačovat nemoci a produkovat vysoce kvalitní výrobky.

Použití efektivních mikroorganizmů nachází u běžných zemědělců i u bio-zemědělců mimořádně velkou oblibu.

Použitím EM se mohou snížit náklady na hnojení a může se zmenšit zaplevelení. Protože efektivní mikroorganizmy pracují především v anaerobním prostředí, dají se použít zvlášť tam, kde dochází problémům s hnitím, zápachem a zanášením kalem.

Efektivní mikroorganizmy se používají v zemědělství, pěstování zeleniny, ovocnářství a vinohradnictví. Nad to přispívají EM v rybnících, biotopech a rybných vodách ke zlepšení kvality vody a k odbourání kalů. Mikroorganizmy v EM dokáží přeměnit hnití, vznikající usazováním organických látek jako listů, řas, květního pylu, semen, krmení pro ryby atd. Tím se dosáhne optimální kvality vody a vytváří se výborné prostředí pro odchov ryb.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)