hi boy
EM-BIOTek - ...v chovu vepřů
 • Vegefest

  Vegefest - 17. - 18. září 2016

 • Flora Olomouc

  Flora Olomouc - 21. - 24. 4. 2016

Fermentovaný rostlinný extrakt Multikraft v krmivu vepřů


Použití fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft a Topdress v krmivu zlepší příjem krmiva a kladně působí na vitalitu zvířat.
Z praxe se oznamuje toto doplňkové působení :
Použití fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft v krmivu vepřů snižuje náklady na krmivo:

 • Denní přírůstky hmotnosti se zvyšují.
 • Doba výkrmu resp. odchov selat se zkrátí.
 • Zlepší se produkce mléka prasnic.
 • Dosahuje se lepšího využití krmiva.

Zvyšuje se vitalita zvířat:

 • Podporují se příznivé mikroorganizmy v střevech.
 • Vzhledem ke stabilní střevní flóře se zmenšují problémy s průjmem.
 • Zmenšuje se počet choroboplodných zárodků ve výkalech.
 • Zvířata jsou klidnější a vyrovnanější.
 • Zvýší se plodnost a zlepší se imunitní systém.

Fermentovaný rostlinný extrakt Multikraft je kapalná přísada do krmiva, která se do krmiva přimíchává. Aby se při suchém krmivu dosáhlo dobrého rozdělení do celého krmiva, může se fermentovaný rostlinný extrakt Multikraft smíchat s trochou pšeničných otrub.

Prasnice

Suché krmivo:

Nejméně 3 měsíce* 7-10 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu krmiva
následně 5-7 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu krmiva

Kapalné krmivo:

Nejméně 3 měsíce* 2 – 3 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu kapalného krmiva
následně 1 – 2 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu kapalného krmiva

Proplachovací program:
2 l fermentovaného rostlinného extraktu na 1000 l krmné polévky

Ve stresových situacích:
Prasnicím ve stresových situacích podávat navíc tato množství:
0,25 l fermentovaného rostlinného extraktu na zvíře/den resp.
0,25 kg Topdress na zvíře/den

Selata

Suché krmivo:

Nejméně 3 měsíce* 7-10 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu krmiva
následně 5 – 7 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu krmiva
* Tato doba při zavedení fermentovaného rostlinného extraktu do dávkování krmiva.

Tekuté krmivo:

Nejméně 3 měsíce* 2-3 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu tekutého krmiva

následně 1-2 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu tekutého krmiva

* Tato doba při zavedení fermentovaného rostlinného extraktu do dávkování krmiva.

Ve stresových situacích:

Seleti dát do huby hned po narození asi 2 ml fermentovaného rostlinného extraktu a při podávání železa 3 ml fermentovaného rostlinného extraktu .
V době odstavování: přidat do krmiva 10 % Topdress – denně přimíchávat čerstvý.

Krmná prasata

Suché krmivo:

Nejméně 3 měsíce* 7–10 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu krmiva
následně 5–7 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu krmiva

Tekuté krmivo:

Nejméně 3 měsíce* 2-3 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu tekutého krmiva
následně 1-2 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu tekutého krmiva

Ve stresových situacích:

5 l fermentovaného rostlinného extraktu na tunu tekutého krmiva
2 % Topdress do suchého krmiva.


Příprava vody

Na zlepšení kvality vody se doporučuje použití EM keramiky. EM keramika způsobuje zmenšení soudržnosti vody, čímž se mohou živiny a minerální látky snáze převést do buněk a škodlivé látky odvést z těla.
Příprava vody EM keramikou.

Zabudování vodního reaktoru s 35 mm trubicemi z EM keramiky do vodovodního potrubí, nebo zavěšení šedých trubic z EM keramiky, kombinovaných s 35 mm trubicemi z EM keramiky, do větrníku nebo do domácí studny. Množství keramiky závisí na spotřebě vody.

Jak působí EM na ovzduší ve vepříně

Právě u chovu prasat vzniká z jejich výkalů silný zápach. Zápach vzniká hnilobnými procesy a dostává se ve formě škodlivých plynů do ovzduší. Tyto látky, jako např. amoniak, metan, rajský plyn, se pomocí efektivních mikroorganizmů spotřebovávají. Tím se snižuje nepříjemný zápach, výrazně se zmenšují problémy s mouchami ve vepříně, zabraňuje se stresovým situacím a chrání se dýchací cesty. Dalším kladným vedlejším účinkem je, že při použití EM vzniká méně páchnoucí hnůj a močůvka, bohatší na živiny.

Čištění stáje

Čištěním stáje s použitím efektivních mikroorganizmů se dosáhne osídlení stáje regenerativními mikroorganizmy. To předchází vzniku hniloby, zápachu a trápení s mouchami.

Tři kroky k čistému životnímu prostředí vašich zvířat
Krok 1:
Do plnicího zařízení vysokotlakého čističe naplnit eMC Stallreiniger 1:1000.
Krok 2:
Vepřín důkladně vyčistit a vypláchnout.
Nezapomenout na rohy a štěrbiny – obsahují mnoho zárodků.
Krok 3:
Následně vystříkat roztokem EM-Aktiv:
Celou stáj dobře vystříkat množstvím 0,15 l EM-Aktiv na 0,5 l vody na 1 m2 plochy stáje.
Nezapomenout na větrací šachty, střešní štěrbiny

Postřikování EM-Aktiv
Množství na m2 plochy vepřína
v teplém ročním období: .......0,1 1/m2 roztoku EM-Aktiv zředěného vodou v poměru 1:9 (0,01 l EM-Aktiv + 0,09 l vody)
v chladném ročním období: ....0,01 l/m2 EM-Aktiv, zředěný vodou nejméně 1:1

Četnost
1. měsíc neméně 4 až 5krát týdně
následně 3krát týdně
Nejvhodnější je instalace rozprašovacích dýz s časovým spínáním. V létě se stříká každou půlhodinu, v zimě každou hodinu.

Zpracování močůvky, kejdy a hnoje

Použití EM-Aktiv při zpracování močůvky, kejdy nebo čerstvého hnoje zabraňuje hnilobě, zápachu a trápení se s mouchami. Efektivními mikroorganizmy se zlepšuje tekutost močůvky a kejdy a zmenšuje se tvorba plovoucích vrstev a usazenin.

Použití na m3 materiálu (v závislosti na obsahu látek)

1 – 2 l EM-Aktiv 1krát týdně do kanálů močůvky anebo kejdy, případně na pevný hnůj.
Doporučuje se přídavek velmi jemného prášku z matečné horniny. Dávkování 1 – 2 kg na m3 materiálu.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)