hi boy
EM-BIOTek - ... v chovu hovězího dobytka
 • Vegefest

  Vegefest - 17. - 18. září 2016

 • Flora Olomouc

  Flora Olomouc - 21. - 24. 4. 2016

Fermentovaný rostlinný extrakt Multikraft v krmení hovězího dobytka


Použitím fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft a Topdress v krmivu se zlepší příjem krmiva a kladně působí na vitalitu zvířat.
Z praxe se oznamuje toto doplňkové působení:


Použití fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft v krmivu hovězího dobytka snižuje náklady na krmivo:

 • Denní přírůstky hmotnosti se zvyšují.
 • Doba výkrmu zvířat se zkrátí.
 • Dojivost krav se zvýší.
 • Dosahuje se lepšího využití krmiva.

Fermentovaný rostlinný extrakt Multikraft zvyšuje vitalitu zvířat:

 • Podporují se příznivé mikroorganizmy v bachoru a v střevech.
 • Vzhledem ke stabilní střevní flóře se zmenšují problémy s průjmem.
 • Zmenšuje se počet choroboplodných zárodků v trusu.
 • Zvířata jsou klidnější a vyrovnanější.
 • Zvýší se plodnost a zlepší se imunitní systém.


Fermentovaný rostlinný extrakt Multikraft je kapalná přísada do krmiva, která se do krmiva přimíchává. Aby se při suchém krmivu dosáhlo dobrého rozdělení do celého krmiva, může se fermentovaný rostlinný extrakt Multikraft smíchat s trochou pšeničných otrub.

Použití fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft, případně Topdress:

Dojný dobytek

Přidává se 0,4 – 0,7 % fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft na sušinu krmiva (jaderného krmiva, sena, siláže atd.)
1. měsíc*              150 ml fermentovaného rostlinného extraktu na krávu/den
následně                75 ml fermentovaného rostlinného extraktu na krávu/den
Ve stresových situacích se krmivo obohatí 0,5 kg Topdress na krávu a den.


Telata


Přidává se 0,4 – 0,7 % fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft na sušinu krmiva (jaderného krmiva, sena, siláže atd.)
1. měsíc*               15 ml fermentovaného rostlinného extraktu na tele/den
následně                 10 ml fermentovaného rostlinného extraktu na tele/den
Ve stresových situacích se krmivo obohatí 0,15 kg Topdress na tele a den.

Jalovice

Přidává se 0,4 – 0,7 % fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft na sušinu krmiva (jaderného krmiva, sena, siláže atd.)

Jalovice pod 1 rok

1. měsíc*               50 ml fermentovaného rostlinného extraktu na jalovici a den
následně                 20 ml fermentovaného rostlinného extraktu na jalovici a den

Jalovice nad 1 rok

1. měsíc*              100 ml fermentovaného rostlinného extraktu na jalovici a den
následně                 40 ml fermentovaného rostlinného extraktu na jalovici a den
Ve stresových situacích se krmivo obohatí 0,15 kg Topdress na jalovici a den.

Krmný dobytek

Přidává se 0,4 – 0,7 % fermentovaného rostlinného extraktu Multikraft na sušinu krmiva (jaderného krmiva, sena, siláže atd.)
45 ml fermentovaného rostlinného extraktu na kus/den
Ve stresových situacích se krmivo navíc obohatí 0,15 kg Topdress na kus a den.

* Toto množství při zavedení fermentovaného rostlinného extraktu do dávkování krmiva.

Příprava vody


Na zlepšení kvality vody se doporučuje použití EM keramiky. EM keramika způsobuje zmenšení soudržnosti vody, čímž se mohou živiny a minerální látky snáze převést do buněk a škodlivé látky odvést z těla.

Příprava vody EM keramikou.

Zabudování vodního reaktoru s 35 mm trubicemi z EM keramiky do vodovodního potrubí, nebo zavěšení šedých trubic z EM keramiky, kombinovaných s 35 mm trubicemi z EM keramiky, do větrníku nebo do domácí studny. Množství keramiky závisí na spotřebě vody.Jak působí EM na ovzduší v kravíně


Nepříjemný zápach vzniká hnilobnými procesy a dostává se ve formě škodlivých plynů do ovzduší. Tyto látky, jako např. amoniak, metan, rajský plyn, se pomocí efektivních mikroorganizmů spotřebovávají. Tím se podstatně snižuje nepříjemný zápach, výrazně se zmenšují problémy s mouchami v kravíně, zabraňuje se stresovým situacím a chrání se dýchací cesty. Dalším kladným vedlejším účinkem je, že při použití EM vzniká méně páchnoucí hnůj a močůvka, bohatší na živiny.

Čištění stáje

Čištěním kravína s použitím efektivních mikroorganizmů se dosáhne osídlení kravína regenerativními mikroorganizmy. To předchází vzniku hniloby, zápachu a trápení s mouchami.

Tři kroky k čistému životnímu prostředí vašich zvířat
Krok 1:
Do plnicího zařízení vysokotlakého čističe naplnit eMC Stallreiniger 1:1000.
Krok 2:
Kravín důkladně vyčistit a vypláchnout.
Nezapomenout na rohy a štěrbiny – obsahují mnoho zárodků.
Krok 3:
Následně vystříkat roztokem EM-Aktiv:
Celý kravín dobře vystříkat množstvím 0,15 l EM-Aktiv na 0,5 l vody na 1 m2 plochy kravína. Nezapomenout na větrací šachty, střešní štěrbiny atd.
Postřikování EM-Aktiv
Množství na m2 plochy kravína
v teplém ročním období:
0,1 1/m2 roztoku EM-Aktiv zředěný vodou v poměru 1:9 (0,01 l EM-Aktiv + 0,09 l vody)
v chladném ročním období:
0,01 l/m2 EM-Aktiv, zředěný vodou nejméně 1:1
Četnost
1. měsíc nejméně 4 až 5krát týdně
následně 3krát týdně
Nejvhodnější je instalace rozprašovacích dýz s časovým spínáním. V létě se stříká každou půlhodinu, v zimě každou hodinu.

Péče o paznehty

1 l EM-Aktiv do lázně na paznehty pro 20 zvířat
V prvním měsíci denně měnit lázeň na paznehty, později každý druhý den.

Zpracování močůvky, kejdy a hnoje

Použití EM-Aktiv při zpracování močůvky, kejdy nebo čerstvého hnoje zabraňuje hnilobě, zápachu a trápení se s mouchami. Efektivními mikroorganizmy se zlepšuje tekutost močůvky a kejdy a zmenšuje se tvorba plovoucích vrstev a usazenin.

Použití
na m3 materiálu (v závislosti na obsahu látek)
1 – 2 l EM-Aktiv 1krát týdně do kanálů močůvky anebo kejdy, případně na pevný hnůj.
Doporučuje se přídavek velmi jemného prášku z matečné horniny.
Dávkování 1 – 2 kg na mmateriálu.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)